"حمله به وب سایت"

CSRF چیست؟

CSRF چیست؟

در طی یک حمله CSRF، یک کاربر بی گناه در دام حقه حمله کننده میافتد و حمله کننده بدون اطلاع کاربر یک درخواست در بستر وب ارسال می کند. این درخواستی که به سوی یک وب سایت فرستاده می شود می تواند به منظور بدست آوردن یک سری اطلاعات محرمانه یا ایجاد تغییر در حساب […]