"مقالات با برچسب آموزش آنگولار"

لیزی لود کردن تصاویر در آنگولار فقط با چند خط کد

لیزی لود کردن تصاویر در آنگولار فقط با چند خط کد

لیزی لود کردن تصاویر یا Image Lazy Loading به فرآیند تقسیم بارگذاری تصاویر در یک صفحه می گویند به صورتی که تصاویری که هنوز در Viewport وجود ندارند، بارگذاری نشوند و هنگامی که کاربر صفحه را اسکرول کرد، بارگذاری آن تصاویر آغاز شود. با استفاده از این روش، می توانید عملکرد صفحه را بهتر کنید […]