نمونه کارها

وب سایت سوالات ضمن خدمت

وب سایت سوالات ضمن خدمت

این وب سایت به کمک سیستم مدیریت محتوای وردپرس و پوسته Astra و کاملا مطابق با خواسته این شرکت الگو گرفته از یک نمونه راه اندازی شده است.

وب سایت دیجی بام

وب سایت دیجی بام

وب سایت دیجی بام به طور کامل از روی یک نمونه موجود و کاملا مطابق با خواست این شرکت پیاده سازی شده است.